Služby

Mezi naše služby patří:

  • provádění průmyslových betonových podlah včetně epoxidových a cementových stěrek.
  • provádění betonových podlah bytů, kanceláří obchodů,dílen, garáží apod.
  • opravy a sanace betonových podlah
  • statické výpočty na konkrétní zatížení podlah.

Pro použití ve výrobních a skladových prostorách průmyslových objektů nebo v zemědělských podnicích pro sila, silážní jámy a stáje doporučujeme betonové podlahy s povrchovou úpravou pomocí vsypu mezi zákazníky někdy nazývané broušené podlahy. Tyto podlahy vykazují vysokou odolnost proti otěru, jsou bezprašné, protiskluzné, a odolávají kyselinám, zásadám, olejům a dalším chemickým látkám. Těchto vlastností je docíleno použitím vsypů na bázi křemíkových a korundových přísad. Vsyp je zatlačován do povrchových vrstev pomocí hladiček a tím se docílí zušlechtěné povrchové vrstvy. Ta je následně uzavřená akrylátovou směsí, která zajistí optimální zrání betonu. Základní barva podlahy je šedá ale na přání je možno vytvořit podlahu v několika barevných modifikacích použitím pigmentovaného vsypu. V závěrečné fázi se provede prořezání dilatačních spár a jejich vyplnění pružným tmelem. Jako výztuž je obvykle používána rozptýlená výztuž (ocelové drátky) v množství dle vypočteného zatížení podlahy.

Pro byty, kanceláře a obchody jsou vhodné samonivelační cementové potěry. Jejich výhodou je rychlá realizace a přitom kvalitní povrch.

Tam, kde je požadavek na rychlou opravu betonových podlah s minimálními výrobními prostoji používáme nivelační vyrovnávací a finální stěrky od firmy MORFICO. Výsledkem je nová povrchová úprava původní betonové podlahy v síle vrstvy 5-15 mm.

Firma BRUSICO – průmyslové podlahy s.r.o. je nástupnickou organizací firmy BRUSICO PLAST v.o.s. Od samého počátku se zaměřuje výhradně na realizaci betonových průmyslových podlah. Na trhu působí již od roku 1996.

Za dobu své existence naši pracovníci získali celou řadu praktických zkušeností a znalostí, které s úspěchem uplatňují při realizaci kvalitních betonových podlah. Vždy hledáme pro zákazníka to nejvhodnější a zároveň nejefektivnější řešení jeho požadavku. Našim cílem je spokojený zákazník a to nejen kvalitou naši práce, ale i výslednou cenou díla.

Betonové podlahy s povrchovou úpravou pomocí vsypu - broušené podlahy, samonivelační cementové potěry.
Internetové prezentace Benefitweb.cz